Jakie pytania na rozprawie frankowej?

chf

Rozprawa sądowa jest nieodłącznym elementem procesu związanego z pozwem dotyczącym kredytu we frankach szwajcarskich. Dla osób, które zostają wezwane na rozprawę, istotne jest zrozumienie, jakie pytania mogą się pojawić i jak na nie odpowiedzieć. Przebieg rozprawy zależy od liczby i charakteru dowodów, takich jak przesłuchanie stron, zeznania świadków czy opinie biegłych sądowych. W tym artykule wskażemy najczęstsze pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej oraz omówimy, czy konieczne jest nadzwyczajne przygotowanie i dogłębna znajomość szczegółów sprawy.

Spis treści

 1. Jak wygląda rozprawa w sprawie kredytu frankowego?
 2. Najczęstsze pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej.
 3. Lista pytań z rozprawy frankowej.
 4. Kredyt frankowy nastręcza mi trudności. Jak znaleźć wsparcie?
 5. Bezpłatne doradztwo dotyczące kredytów frankowych – skorzystaj z darmowej konsultacji!

Jak wygląda rozprawa w sprawie frankowej?

Zanim przejdziemy do omówienia pytań i odpowiedzi na rozprawie frankowej, warto najpierw wyjaśnić, jak takie postępowanie wygląda. Pierwsza rozprawa w sprawie kredytu we frankach zazwyczaj nie różni się znacząco od innych spraw sądowych. Sąd wzywa strony (powoda i pozwanego) do udziału w rozprawie, a następnie sędzia przedstawia temat sprawy i sprawdza obecność stron oraz ich pełnomocników procesowych. Pełnomocnicy stron zostają poproszeni o przedstawienie swojego stanowiska, które zazwyczaj odpowiada temu, co napisali w swoich pismach procesowych, takich jak pozew i odpowiedź na pozew.

Początek rozprawy jest zazwyczaj formalny i ogranicza się do wygłoszenia standardowych oświadczeń procesowych. Jednak brak wiedzy na temat tego, co należy przekazać sądowi i w jakiej formie, może prowadzić do poważnych problemów. Zrozumienie istoty procesu sądowego, jego przebiegu i składanych oświadczeń jest niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku spraw dotyczących naszych życiowych interesów, takich jak unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowienie kredytu.

Po wstępnym etapie procesu przechodzimy do najważniejszej części – przesłuchania kredytobiorcy we frankach szwajcarskich, czyli strony powodowej. Teraz przyjrzymy się pytaniom, które mogą zostać zadane na rozprawie frankowej.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej.

Opisując proces pytań i odpowiedzi na rozprawie dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich, warto zacząć od sposobu przesłuchania kredytobiorcy frankowego. Przesłuchanie rozpoczyna się od pytań zadawanych przez sąd, a ten etap zazwyczaj trwa najdłużej. Sędzia pełni w nim szczególną rolę jako osoba prowadząca postępowanie sądowe. Czas trwania przesłuchania zależy od postawy sędziego, jego doświadczenia i zaangażowania. Z reguły pierwsze przesłuchanie na rozprawie frankowej nie trwa dłużej niż 1-2 godziny.

Po zakończeniu pytań ze strony sądu, następuje moment, w którym pełnomocnicy mają możliwość zadawania pytań. Etap ten rozpoczyna pełnomocnik „Frankowicza”, a gdy jego pytania zostaną wyczerpane, pełnomocnik banku ma prawo zadać swoje pytania. Ważne jest, aby pytania miały związek ze sprawą i dotyczyły jej istoty. Sąd powinien odrzucić pytania, które wychodzą poza zakres procesu frankowego i nie są z nim związane.

Przesłuchiwany kredytobiorca frankowy, czyli powód, powinien udzielać odpowiedzi na pytania sądu oraz pełnomocników w sposób rzeczowy, zrozumiały i bez nadmiernych emocji. Nie musisz pamiętać wszystkiego, ani znać odpowiedzi na każde pytanie. Zawsze możesz odpowiedzieć „nie pamiętam” lub „nie przypominam sobie takiego faktu/zdarzenia”. Ważne jest, aby twoje odpowiedzi były konkretne i odnosiły się bezpośrednio do zadanych pytań.

Jeśli chodzi o zwracanie uwagi na niestosowność pytań, powinieneś zaufać swojemu pełnomocnikowi. To on ma obowiązek reagować w przypadku niekorzystnych, stresujących lub niezwiązanych z sednem sprawy pytań. Powinien on zwracać uwagę sądu na nieodpowiednie pytania i podejmować odpowiednie działania w twoim interesie.

Lista pytań z rozprawy frankowej

Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania na rozprawie dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich. Pytania te mogą być zadawane zarówno przez sąd, jak i przez pełnomocników, w tym przez pełnomocnika banku, który działa w interesie swojego mocodawcy i stara się go obronić.

Najczęściej spotykane pytania na rozprawie frankowej:

 1. Dlaczego wnieśliście Państwo pozew o unieważnienie kredytu frankowego? Czy mieliście Państwo podejrzenia dotyczące ważności umowy kredytowej jeszcze przed wzrostem kursu franka szwajcarskiego (CHF)?
 2. Czy kredyt we frankach szwajcarskich był zaciągnięty w celu prowadzenia działalności gospodarczej?
 3. Jak przebiegał proces zawierania umowy frankowej? Czy były negocjacje z bankiem? Czy bank oferował inne rodzaje kredytów, czy tylko kredyty walutowe?
 4. Czy pracownik banku zapewniał, że kredyt walutowy jest bezpieczny i nie wiąże się z dużym ryzykiem kursowym?
 5. Co skłoniło Państwa do podjęcia decyzji o wzięciu kredytu walutowego?
 6. Czy przed podpisaniem umowy kredytowej mieliście Państwo możliwość zapoznania się z jej wzorem, regulaminami i załącznikami, które później stanowiły integralną część umowy?
 7. Czy bank przed podpisaniem umowy poinformował Państwa, w jaki sposób będzie przeliczany kurs franka szwajcarskiego, kto będzie to robił i jakie będą konkretne zasady tego przeliczania?
 8. Czy mieliście Państwo wpływ na ustalanie przelicznika kursu CHF/PLN oraz czy mieliście możliwość wpływania na zasady jego funkcjonowania? Czy przelicznik został narzucony odgórnie?
 9. W jaki sposób przedstawiono Państwu ofertę kredytu walutowego? Czy była ona porównywana i przedstawiana w bardziej korzystnym świetle niż kredyt w polskim złotym (PLN)?
 10. Czy mieliście Państwo możliwość otrzymania kredytu w walucie obcej, czy tylko w polskim złotym?
 11. Czy zostaliście pouczeni o ryzyku kursowym i możliwych przyszłych wzrostach kursu franka szwajcarskiego?
 12. Kiedy zaczęliście podejrzewać, że umowa kredytu we franku szwajcarskim, którą Państwo podpisaliście, może mieć istotne wady i być nieważna?
 13. Gdybyście mieli świadomość ryzyka kursowego między CHF a PLN, czy nadal zdecydowalibyście się na zawarcie umowy kredytu walutowego?
 14. Czy uważacie, że bank postąpił w sposób niesprawiedliwy w kontekście zawartej umowy kredytowej? Jeśli tak, to dlaczego?
 15. Czy pragnęlibyście, aby cała umowa została unieważniona, czy może wystarczyłoby usunięcie klauzul niedozwolonych, przy jednoczesnym kontynuowaniu spłaty kredytu z pozostawieniem pozostałych postanowień w mocy?

Oczywiście, oprócz powyższych pytań, w trakcie przesłuchania kredytobiorców frankowych sądy i pełnomocnicy mogą zadawać dodatkowe pytania. Ich liczba może być znacząca. Jednak dobrze zorientowani kredytobiorcy frankowi, którzy są dobrze przygotowani do swojej sprawy, bez problemu udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania, nawet te najbardziej wyszukane.

Kredyt frankowy nastręcza mi trudności. Jak znaleźć wsparcie?

W Kancelarii Frankowicz specjalizujemy się w pomocy frankowiczom od kilku lat. Nasze doświadczenie obejmuje dziesiątki procesów sądowych, w których udało nam się uwolnić frankowiczów od kredytów. Udzieliliśmy kilkuset porad prawnych. W obszarze kredytów frankowych odnieśliśmy wiele sukcesów. Wygrywamy w procesach frankowych przeciwko takim bankom jak PKO BP S.A., Bank BPH S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A. i wielu innym.

W Kancelarii Frankowicz priorytetem jest przejrzystość i transparentność. Nie ustalamy żadnych prowizji ani innych dodatkowych opłat z tytułu naszej pomocy. Obecnie koszt sprawy frankowej jest stały. Nie ma żadnych ukrytych opłat dla klienta.

Nie widzimy potrzeby ustalania prowizji, ponieważ taki sposób działania może budzić podejrzenia, że Kancelaria działa na szkodę klienta. Dlaczego? Powód jest prosty. Jeśli kancelaria frankowa ustali prowizję, będzie zainteresowana unieważnieniem umowy kredytowej i szybkim odzyskaniem pieniędzy od banku, aby następnie pobrać sowitą prowizję, sięgającą nawet kilkunastu procent!

Niestety, klient często nie zdaje sobie sprawy, że równowartość otrzymanych od banku środków będzie musiał zwrócić. Zamiast potrącenia, niektórzy doradcy sugerują pobranie pieniędzy od banku, aby następnie pobrać swoją prowizję. W rezultacie klient, musząc oddać pieniądze bankowi, traci niemal dokładnie tę samą kwotę prowizji, jaką zapłacił kancelarii frankowej. Uważamy, że taki sposób postępowania nie jest zgodny z duchem pomocy osobom zadłużonym. Jeżeli zobowiązujemy się do pomocy, nie możemy jednocześnie działać w taki sposób, że klient w końcu wychodzi „na minus” w porównaniu z bankiem. W Kancelarii Frankowicz takie praktyki są nieakceptowalne i ich nie stosujemy. To są nasze zasady.

Bezpłatne doradztwo dotyczące kredytów frankowych – skorzystaj z darmowej konsultacji!

Mamy na swoim koncie sukcesy w sprawach frankowych. Indywidualne podejście do każdej nowej sprawy to nasza specjalność. Rozumiemy, że w przypadku kredytów frankowych istotne jest spojrzenie zarówno z perspektywy prawniczej, jak i ludzkiej. Dokładnie analizujemy proces negocjacji z bankiem oraz finalizację umowy kredytu frankowego wraz z naszym klientem.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Jesteś zainteresowany naszym podejściem do Twojego kredytu frankowego? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub napisz wiadomość. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie. W ciągu najbliższego dnia roboczego jeden z naszych konsultantów skontaktuje się z Tobą, aby omówić, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Cała procedura może być załatwiona zdalnie, bez potrzeby opuszczania domu czy miejsca pracy. Oczywiście istnieje możliwość umówienia spotkania twarzą w twarz.

%d