Unieważnienie kredytu frankowego – wady i zalety

unieważnienie umowy kredytu

Zastanawiasz się, kiedy sąd stwierdzi nieważność umowy oraz co oznacza unieważnienie kredytu frankowego?

Nurtuje cię, jakie mogą być konsekwencje skierowania sprawy do sądu? Nie wiesz, co możesz zyskać, jeśli sąd unieważni Twoją umowę frankową? Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu.

Poniżej przeczytasz:

  • Kiedy sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu frankowego?
  • Co oznacza nieważność kredytu frankowego?
  • Jakie są dodatkowe korzyści unieważnienia umowy?

Kiedy sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu frankowego?

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego może nastąpić, jeśli w Twojej umowie kredytowej zostały zamieszczone tzw. klauzule abuzywne. Są to takie zapisy umowy, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z
konsumentem oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają interesy konsumenta. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia umowy.

Co oznacza nieważność kredytu frankowego?

Nieważność kredytu frankowego oznacza, że każda ze stron powinna zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyła. Unieważnienie jest najdalej idącym w skutkach rozwiązaniem, bowiem w takim przypadku umowa kredytowa jest
traktowana tak, jakby nigdy nie obowiązywała. Rozwiązanie polegające na unieważnieniu kredytu frankowego dotyczy zarówno kredytów indeksowanych jak i kredytów denominowanych.

Jeśli sąd stwierdzi nieważność Twojej umowy, strony umowy frankowej powinny dokonać wzajemnych rozliczeń:

  • Frankowicz jest zobowiązany do zwrotu bankowi kwoty otrzymanego kredytu. Zaznaczyć należy, że frankowicz musi zwrócić tylko kapitał faktycznie wypłacony przez bank, frankowicz nie zwraca odsetek, opłat lub prowizji bankowych. Frankowicz nie musi posiadać środków na natychmiastowy zwrot pozostałej części kapitału bankowi, zgodnie z procedurą cywilną istnieje możliwość rozłożenia spełnienia świadczenia na raty.
  • Bank zobowiązany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków.

Jakie są dodatkowe korzyści unieważnienia umowy?

W przypadku stwierdzenia nieważności umowy frankowicz pozostaje właścicielem nieruchomości, która jest już wolna od kredytu. Ponadto frankowicz odzyskuje zdolność kredytową. Nieważność kredytu frankowego oznacza brak obowiązku spłaty dalszych rat kredytowych.

Masz wątpliwości? Chcesz, o coś zapytać?

Skontaktuj się z nami!

%d