ZMIANA SĘDZIEGO W SPRAWIE FRANKOWEJ

zmiana

Sąd Najwyższy dla Frankowiczów – istotna zmiana sędziego referenta w sprawie frankowej sygn. III CZP 54/21

Nieoczekiwana oraz istotna zmiana sędziego referenta w sprawie frankowej toczącej się przed Sądem Najwyższym pod sygn. akt III CZP 54/21. Nowym referentem w długo oczekiwanej przez frankowiczów sprawie został sędzia Krzysztof Strzelczyk.

Czy ta zmiana będzie miała wpływ na losy frankowiczów?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Sąd Najwyższy w najbliższym czasie ma udzielić odpowiedź na istotne pytanie prawne:

„(…) czy w przypadku uznania za nieważną umowy kredytu udzielonego w walucie polskiej, indeksowanego do waluty obcej, spłaconego przez kredytobiorców, kwotę ewentualnego wzbogacenia kredytodawcy należy wyliczyć uwzględniając wyłącznie nominalną wysokość rat kredytu, czy też należy uwzględnić oprocentowanie rat według stopy referencyjnej właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej albo właściwej dla kredytów złotowych”

Na tę decyzję Sądu Najwyższego czeka wielu frankowiczów oraz przedstawicieli banków. Posiedzenie Sądu Najwyższego zostało zaplanowane po raz kolejny, tym razem na dzień 8 listopada 2021 r. Wszystko wskazuje na to, że posiedzenie się odbędzie.

Pierwotnie na sędziego sprawozdawcę w tej sprawie wyznaczony został sędzia Roman Trzaskowski, którego linia orzecznicza często budziła niezadowolenie frankowiczów. Kontrola sposobu wyboru sędziego R. Trzaskowskiego wykazała na istnienie nieprawidłowości.

W związku z powyższym, w ostatnim czasie na stronie internetowej Sądu Najwyższego został opublikowany następujący komunikat:

„(…) w wyniku dokonanej weryfikacji stwierdzono, że począwszy od sprawy III CZP 46/21 (pytanie Rzecznika Finansowego w sprawie przedawnienia roszczeń w razie wypowiedzenia umowy kredytowej) sprawy były przydzielane niezgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie Sądu Najwyższego, tj. niezgodnie z alfabetyczną listą sędziów. Dotyczy to również wymienionej wyżej sprawy III CZP 54/21”.

Link do komunikatu Sądu Najwyższego zmiany przydziału w sprawie dotyczącej „kredytów frankowych” w Izbie Cywilnej (III CZP 54/21)

Taki komunikat Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie w sprawie!

Jak wynika z przedmiotowej informacji, Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uchylił swoje wcześniejsze zarządzenie o przydziale spraw do poszczególnych sędziów. Nastąpiła zatem istotna zmiana sędziego referenta w sprawie frankowej toczącej się przed Sądem Najwyższym pod sygn. akt III CZP 54/21. Nowym referentem w długo oczekiwanej przez frankowiczów sprawie został sędzia Krzysztof Strzelczyk. Istnieje jednak obawa, że taka zmiana niestety może niekorzystnie wpłynąć na termin rozpoznania sprawy.

Będziemy na bieżąco informować Państwa, jeśli termin posiedzenia sądowego zaplanowanego na dzień 8 listopada 2021 r. ulegnie zmianie!

Skontaktuj się z Nami!

Zapoznaj się również z innymi artykułami:

%d