CZY KREDYT FRANKOWY SIĘ PRZEDAWNIA?

Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o kredyty frankowe. Poniżej znajdą Państwo odpowiedź na pytanie czy kredyt frankowy się przedawnia? Odpowiemy na wątpliwości kiedy przedawnia się Państwa roszczenie względem banku oraz kiedy rozpoczyna się bieg przedawnia roszczenia o kredyt frankowy?

Poniżej:

  • Czy kredyt frankowy się przedawnia?
  • Kiedy przedawnia się roszczenie względem banku?
  • Kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczenia o kredyt frankowy?

Czy kredyt frankowy się przedawnia?

Frankowiczu, roszczenie zawiązane z udzielonym kredytem we frankach szwajcarskich ulega przedawnieniu. Zgodnie z art. 117 kodeksu cywilnego przedawnienie to inaczej możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu. Powyższe oznacza, że bank może uchylić się od dochodzonych przez druga stronę roszczeń po upływie danego okresu. Dlatego dalsza zwłoka ze skierowaniem pozwu do sądu, może być niekorzystna.

Kiedy przedawnia się roszczenie względem banku?

W przekonaniu wielu osób kredytobiorca ma 10- letni termin od dnia zawarcia umowy, na wystąpienie z roszczeniem do sądu. Czy jednak na pewno tak jest?
W nawiązaniu do powyższego wskazuję, iż do dnia 08 lipca 2018 roku, termin przedawnienia roszczeń dla frankowicza wynosił 10 lat. Z uwagi na nowelizację przepisów prawa cywilnego, które dotyczą przedawnienia od dnia 09 lipca 2018 roku okres ten uległ skróceniu oraz obecnie wynosi lat 6.

Kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczenia o kredyt frankowy?

Odpowiedź na pytanie o przedawnienie kredytów frankowych, uzależniona jest od roszczenia, z którym chcemy wystąpić przeciwko bankowi. Początek biegu terminu przedawnienia frankowiczów stanowi data dokonania zapłaty poszczególnych rat kredytu. Odnośnie do rat kredytu uiszczonych po 8 lipca 2018 roku przedawnienie nastąpi po upływie lat 6.

Odnośnie do przedawnienia roszczeń innych niż roszczenia o zwrot rat kredytu, istotny jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 czerwca 2021 r. (sygn. C-776/19). Trybunał Sprawiedliwości uznał, że żaden termin przedawnienia nie może rozpocząć biegu, dopóki kredytobiorca nie dowie się o wadliwości swojej umowy. Zgodnie z przywołanym wyrokiem: powództwo wniesione przez konsumenta w celu stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku istniejącego w umowie nie może podlegać przedawnieniu.

Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z przedawnieniem roszczenia frankowego, zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy!

Skontaktuj się z Nami!

Zapoznaj się również z innymi artykułami:

%d