CZY UGODA Z BANKIEM TO DOBRE ROZWIĄZANIE DLA FRANKOWICZA?

kontakt

Bank PKO BP planuje zaproponować frankowiczom ugody, co miałoby zapobiec ew. pozwom frankowym.

Czy ugoda z bankiem to dobre rozwiązanie dla frankowicza?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy ugoda z bankiem to dobre rozwiązanie dla frankowicza, należy dokonać właściwej analizy prawnej. Banki coraz częściej są zainteresowane zawieraniem z frankowiczami ugód. Bank PKO BP planuje zaproponować frankowiczom ugody, co miałoby zapobiec ew. pozwom frankowym. Zgodnie ze wstępną informacją banku, celem zawarcia ugody będzie przeliczenie kredytów frankowych na kredyty w złotych, z marżą, jaka obowiązywała na rynku dla kredytów złotowych w chwili zaciągania kredytu hipotecznego.

Taką praktykę mogą wkrótce wdrożyć kolejne banki. Czy zawarcie ugody frankowej z bankiem jest dla Państwa korzystne? Nie można tego wykluczyć. Każdą propozycję ugodową należy rozważyć, kierując się indywidualną sytuacją klienta. Jedynie skrupulatna analiza postanowień umownych połączona z weryfikacją zaproponowanej ugody może dać Państwu właściwą odpowiedź na to pytanie.

Z naszego doświadczenia wynika, iż najczęściej wytoczenie powództwa przeciwko bankowi jest najlepszym rozwiązaniem i wiąże się z największymi korzyściami. Celem ugody natomiast jest zagwarantowanie korzyści dla obu stron, także dla banku. Dlatego też, treść ugody bankowej niejednokrotnie jest często arbitralnie ustalona przez bank. Warto zauważyć, iż niekoniecznie zaproponowana ugoda innemu frankowiczowi przez ten sam bank będzie dla nas równie korzystna jak dla tego frankowicza. Wskazujemy, iż umowy kredytowe mają różną treść oraz różne postanowienia. Jedynie dokładna analiza umowy frankowej da Państwu pewność, co do wyboru właściwej drogi.

Przeanalizujemy dla Państwa potencjalne korzyści i wady związane z możliwością zawarcia ugody! Pomożemy podjąć najlepszą decyzję!

Sprawdzimy dla Państwa, na jakie korzyści możemy liczyć po wyroku sądowym oraz jakie korzyści płyną z propozycji ugodowej banku. Zachęcamy do kontaktu.

Skontaktuj się z Nami!

Wyróżniamy się indywidualnym podejściem do klienta.

Zapoznaj się również z innymi artykułami:

%d