KSIĘGI WIECZYSTE FRANKOWICZÓW

księgi wieczyste frankowiczów

Sąd Najwyższy 8 września 2021 r. wydał uchwałę w sprawie hipotek frankowych. Uchwała SN jest bardzo korzystna dla frankowiczów i rozwiązuje jeden z fundamentalnych problemów.

KSIĘGI WIECZYSTE FRANKOWICZÓW

Sąd Najwyższy 8 września 2021 r. wydał uchwałę w sprawie hipotek frankowych. Uchwała SN jest bardzo korzystna dla frankowiczów i rozwiązuje jeden z fundamentalnych problemów.

Po wygranych sprawach sądowych i unieważnieniu umów kredytowych frankowicze dążą do uregulowania wpisów w księgach wieczystych i wykreśleniu hipotek banków. Sytuacja nie jest jednak taka prosta jaką mogła się wydawać. Postępowania w tych sprawach do tej pory budziły wiele wątpliwości. Aby „wyczyścić” księgi wieczyste frankowicze postępowali różnie.

Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej

Jedni wytaczali bankom powództwo o uzgodnienie stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Co było postępowaniem długim i kosztownym.

Oświadczenie banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki

Inni uzyskiwali oświadczenie banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki, choć wydanie takiego oświadczenia spotykało się z niechęcią ze strony banków. Wielu frankowiczów pomimo licznych prób, takiego oświadczenia nie otrzymało.

Wykreślenie hipoteki?

Zdarzało się też tak, że część frankowiczów składała do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wykreślenie hipoteki banku z uwagi na wygraną sprawę o unieważnienie kredytu.

I tu powstał problem, niektórzy z nich otrzymywali odmowę wykreślenia hipoteki. Sądy tłumaczyły to tym, że frankowicz nie może wykreślić hipoteki banku z uwagi na to, że nie dysponuje ani oświadczeniem banku ani też rozstrzygnięciem sądu w zakresie uzgodnienia treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym. Wówczas powstawała sytuacja patowa.

Frankowicz chcąc jednak „wyczyścić” księgę wieczystą swojej nieruchomości zmuszony został do wytoczenia kolejnego, niejednokrotnie wieloletniego procesu sądowego.  

KSIĘGI WIECZYSTE FRANKOWICZÓW

Sąd Najwyższy zadał kres tym wątpliwościom.

Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która rozwiewa wątpliwości i daje sądom wieczystoksięgowym zielone światło do wykreślenia wpisu hipoteki banku na mocy wyroku unieważniającego umowę kredytową. Dobrą wiadomością jest to, że bez konieczności wszczynania dodatkowego postępowania sądowego i co więcej bez uzyskiwania zgody banku na wykreślenie. 

Inaczej mówiąc, od momentu wydania przedmiotowej uchwały przez SN, frankowicz, mający prawomocny wyrok sądu ustalający w sentencji nieważność jego umowy kredytu, może wykreślić hipotekę banku na podstawie wniosku do sądu wieczystoksięgowego.

Skontaktuj się z Nami!

Zapoznaj się również z innymi artykułami:

%d