PIERWSZE KROKI FRANKOWICZA W SPRAWIE FRANKOWEJ?

legal

Zastanawiasz się, jak zacząć sprawę frankową oraz czy wniesienie sprawy frankowej się opłaca? Zastanawiasz się, czy masz szansę na wygraną? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. Wyjaśnimy, jakie kroki musisz podjąć aby wytoczyć powództwo przeciwko bankowi, wskażemy Ci, jakie dokumenty są potrzebne, wyliczymy wartość roszczenia, wyjaśnimy kwestie odfrankowienia i nieważności umowy. Poniżej prezentujemy pierwsze kroki w sprawie frankowej.

ABC frankowicza

Jakie dokumenty są potrzebne?

Najważniejszą czynnością, jaka będzie po Twojej stronie to przesłanie do nas następujących dokumentów:

  1. Twoja umowa kredytowa,
  2. aneksy zmieniające do umowy (jeśli były zawierane) oraz
  3. regulamin kredytowania (jeżeli posiadasz).

Po otrzymaniu dokumentów, powiemy Ci jak zacząć sprawę frankową oraz czy to się opłaca. Oszacujemy szansę na wygraną. Poinformujemy Cię o kosztach sądowych oraz kosztach prowadzenia sprawy. Analizę umowy kredytowej przeprowadzimy dla Ciebie za darmo!

Jak zostanie dokonana wycena?

Wycena prowadzenia sprawy frankowej będzie uzależniona od poziomu skomplikowania konkretnej sprawy. Nasi prawnicy na podstawie przesłanych dokumentów dokonają oceny szansy na wygraną. Wynagrodzenie kancelarii będzie jasno sprecyzowane w umowie. Do momentu podpisania umowy nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu współpracy z nami!

Wyliczenie wartości roszczenia. Nieważność czy odfrankowienie?

Nasza kancelaria na podstawie przesłanej umowy, regulaminu oraz ewentualnych aneksów dokona wstępnych wyliczeń roszczeń przeciwko bankowi. Nasi prawnicy wyjaśnią ci, o co możesz się ubiegać, oraz na czym polega nieważność umowy kredytowej a na czym polega jej odfrankowienie. Dokonamy najlepszego dla Ciebie wyboru!

Co muszę zrobić w sprawie frankowej?

W celu wyliczenia wartości przedmiotu sporu, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o spłacie kredytu od banku. W materiałach, które od nas otrzymasz wskażemy wprost, jakich informacji powinieneś żądać od banku na przedmiotowym zaświadczeniu. Wydanie zaświadczenie przez bank jest odpłatne, cena uzależniona jest od banku oraz waha się pomiędzy 100 zł – 250 zł. Na podstawie tego zaświadczenia, wyliczmy wartość Twojego żądania.

Wezwanie banku do zapłaty

Po podpisaniu umowy o obsługę prawną, dokonamy dla Ciebie precyzyjnego wyliczenia wartości przedmiotu sporu oraz w Twoim imieniu wezwiemy bank do zapłaty. Skierowanie właściwie sformułowanego wezwania do zapłaty pozwoli nam naliczać należne Ci odsetki względem banku. Wezwanie banku do zapłaty jest konieczne do pozwania banku. Następnie rozpoczniemy przygotowanie pozwu.

Przygotowanie pozwu oraz niezbędnych dokumentów

Po otrzymaniu z banku odpowiedzi na wezwanie rozpoczniemy prace nad pozwem. Twoim zadaniem będzie wniesienie opłat sądowych. Po wniesieniu pozwu, Sąd zarejestruje sprawę pod sygnaturą sądową oraz doręczy odpis pozwu bankowi. Bank w terminie wyznaczonym przez Sąd wniesie odpowiedź na pozew.

Podsumowanie

Wniesienie sprawy frankowej przeciwko bankowi opłaca się w większości przypadków. Pozwanie banku nie generuje po Twojej stronie wielu aktywności, gdyż większość spraw załatwimy za Ciebie!

Skontaktuj się z Nami!

Czytaj więcej:

%d